De Aipop / EPS blokken die worden gebruikt als basis voor het bouwen van Drijvende Objecten, moeten worden beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vouwen folie om de blokken en festonneren dit.

Op deze manier wordt er

  • een impuls gegeven aan de Participatiewet,
  • worden mensen met een arbeidsbeperking opgeleid tot “Eilandbouwer”,
  • heeft het product een Sociaal karakter,
  • waardoor de Social Return factor bij een project al is ingevuld.
  • Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze een mogelijke aanbestedings-
    procedure niet meer hoeft plaats te vinden.