Te kort aan Landbouwgrond:

Meer dan 70% van het aardoppervlak bestaat uit water.
In 2050 is er een tekort van 22.000.000 km² aan landbouwgrond.
Een inspiratiebron is de Blauwe Revolutie.

Lees het artikel hierover:

Floating Food Farm

De Expertise die de SDE de afgelopen jaren heeft opgedaan met het bouwen van Drijvende Airpop Objecten, geproduceerd door “Eilandbouwers” (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) wordt gebruikt als basis voor het concept Floating Food Farm.

Ontwerp: Sören Knittel Floating Food Farm https://www.floatingfoodfarm.com